icon

[Thompson Image] Naxos. A public roadway.

Dorothy Burr Thompson ... 1/5/1937

icon

[Thompson Image] [Naxos]

Dorothy Burr Thompson ... 1937

icon

[Thompson Image] [Naxos]

Dorothy Burr Thompson ... 1937

icon

[Thompson Image] [Naxos]

Dorothy Burr Thompson ... 1937