icon

[Thompson Image] Skyros.

Dorothy Burr Thompson

icon

[Thompson Image] [Skyros]

Dorothy Burr Thompson

icon

[Thompson Image] Skyros.

Dorothy Burr Thompson

icon

[Thompson Image] Naxos.

Homer Armstrong Thompson ... 9/4/1934

icon

[Thompson Image] Naxos.

Homer Armstrong Thompson ... 9/4/1934

icon

[Thompson Image] Naxos. [Temple door]

Dorothy Burr Thompson ... 1934

icon

[Thompson Image] Naxos. Temple door.

Dorothy Burr Thompson ... Three copies ... 1934

icon

[Thompson Image] Naxos. Temple.

Dorothy Burr Thompson ... Two copies ... 1934

icon

[Thompson Image] Naxos.

Homer Armstrong Thompson ... Two copies ... 1934

icon

[Thompson Image] Naxos. [Church]

Dorothy Burr Thompson ... 1934

icon

[Thompson Image] Naxos.

Dorothy Burr Thompson ... 1934

icon

[Thompson Image] Naxos. Boats at ship.

Dorothy Burr Thompson ... 1934

icon

[Thompson Image] Naxos. Town of Naxia.

Homer Armstrong Thompson ... Two copies ... 1/5/1937

icon

[Thompson Image] Naxos. Naxia from the land side.

Dorothy Burr Thompson ... 1/5/1937