icon

[Thompson Image] 0603

Accompanion to Aublagia ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1923

icon

[Thompson Image] 0162

[Achaia] ... Dorothy Burr Thompson ... Copy print ... 1925

icon

[Thompson Image] 1686

Aegina from Poros ... Dorothy Burr Thompson ... 1933

icon

[Thompson Image] 1683

Aegina ... Dorothy Burr Thompson

icon

[Thompson Image] 1671

Aegina. [Boat] ... Dorothy Burr Thompson ... 1932

icon

[Thompson Image] 1670

Aegina. [Fishermen] ... Dorothy Burr Thompson ... 1932

icon

[Thompson Image] 1672

Aegina. [Fishermen] ... Dorothy Burr Thompson ... 1932

icon

[Thompson Image] 1664

Aegina. [Harbor] ... Dorothy Burr Thompson ... 1932